EN

Cyfrowy Kazimierz

Platforma Cyfrowy Kazimierz jest tworzona w oparciu o archiwa wizualne, dokumentację fotograficzną ze źródłowych zasobów muzeów oraz zbiorów prywatnych. Celem jest zbadanie, zrozumienie i zarchiwizowanie wizualnego dziedzictwa dzielnicy Kazimierz w Krakowie.

Festiwal Kultury Żydowskiej

Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie, odbywający się od 1988 roku, zapoczątkował zmiany na krakowskim Kazimierzu: nie tylko w postrzeganiu dziedzictwa kulturowego dzielnicy, ale też w jej wyglądzie. Gromadzona przez ponad trzy dekady dokumentacja działań FKŻ na Kazimierzu jest równocześnie dokumentacją zmian zachodzących w tym okresie w żydowskiej dzielnicy Krakowa.

Street art na Kazimierzu – graffiti, murale, wlepki

Dzielnice śródmiejskie takie jak Kazimierz często stają się przestrzenią, w obrębie której doświadczamy obecności street artu. W Krakowie to właśnie obszar Kazimierza jest miejscem największej ilości tego rodzaju prac. Specyfiką street artu jest jego nietrwałość i ulotność. Nietrwałość tego zjawiska sprawia, że jego fotografowanie i kartowanie jest często jedynym sposobem na utrwalenie śladu po nim. 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5