PL

Fot. Elżbieta Firlet

tenement ground floor: "Przybory szewskie. Kazimierz Nowak", behind it "Zegarmistrz. Okrzesik Stanisław", Starowiślna 86

11/1990


ul. Starowiślna 86


negatyw czarno-biały format 24x36 mm StM.-1169

Museum of Krakow – Department of Documentation of Architecture and City Planning