PL

Fot. Elżbieta Firlet

"Wędzonki, Mięso" shop on tenement ground floor, Starowiślna 86

11/1990


ul. Starowiślna 86


negatyw czarno-biały format 24x36 mm StM.-1168

Museum of Krakow – Department of Documentation of Architecture and City Planning