PL

About The Team

Digital Kazimierz is a platform that brings together visual archives and photographic documentation of Kazimierz district from museum repositories and private collections. Digital Kazimierz is a step towards investigating, understanding, and archiving the tangible and intangible heritage of Krakow’s Kazimierz district, primarily in its visual aspect.
The last 30 years have witnessed a significant transformation in Kazimierz – once neglected and forgotten, today the district is a place of intensive tourism and entertainment, with fading awareness of its history and identity. Visual cultural heritage is in decline, pushed aside by the changes brought by contemporary developments.

  1. studied at the Academy of Fine Arts in Krakow, professor at the Institute of Graphic and Industrial Design of the Pedagogical University of Krakow. She teaches at the Design and Digital Design programmes and organises workshops that develop students’ perception of light and space. Visual artist who organised more than ten solo shows. She makes light sculpture and spatial installations. Winner of the Grand Prize of Triennial at the 1st International Digital Art Triennial, 2015, Digital Agora 2015, Szekszárd, Hungary (award for the team Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz). Projects: the National Centre for Research and Development project as part of the Operational Programme Human Capital for development of Industrial Design programme – Design, Innovation, Society – 2011–2015, programme commissioned by the Ministry within the 4.1.2 project; Operational Programme Human Capital: New technologies – new competences – grant for organising post-graduate studies, new equipment and classes with specialists; 2011–2013, Culture and IT as a key to economic development (in collaboration with the Department of IT and Computing Methods). 2012–2015; Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, as part of the Visegrad grant with partner Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovakia 2010–2015; participation in an international project: "Action calling", 2012 together with partners from Macerata – Italy, Thessaloniki – Greece, Genoa – Italy; Since 2012 the Dean of the Faculty of Art of the Pedagogical University.

  2. koordynator merytoryczny – ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych na Wydziale Grafiki. Pracuje na Wydziale Sztuki UP w Krakowie na stanowisku Profesora UP. w Katedrze Multimediów, gdzie prowadzi zajęcia na kierunku Digital Design, którego jest współtwórcą. Jest Kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Sztuki UP. Jest uczestnikiem i współorganizatorem projektu – koncepcji Tangents 1–3, który bada styczne na styku kultur oraz koegzystencji przeszłości z przyszłością, która tworzy odbicie we współczesnej Kulturze wizualnej. Udział w projektach : z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Nowe technologie – nowe kompetencje uzyskał grant na prowadzenie bezpłatnych studiów podyplomowych, zakup sprzętu i zajęcia ze specjalistami; 2011 –2013, Kierownik projektu studiów podyplomowych; Kultura w parze z informatyką kluczem do rozwoju gospodarki (w kooperacji z Katedrą Informatyki i Metod Komputerowych) na zakup komputerów i sprzętu multimedialnego oraz zajęcia dodatkowe i wycieczki edukacyjne. 2012– 2015; udział w projekcie: Creativity for Mass Media Studies: Marketing Communication in the V4 Countries, w ramach projektu wyszehradzkiego z partnerem z Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Słowacja 2010–2015 r. Działalność naukowa (np. konferencje, wykłady, sesje, publikacje itp.): Grafika komputerowa – technika analogowa czy nowe medium? – 48 Annales Academiae – wydawnictwo Naukowe UP Kraków 2008; Digital graphics and composition Konferencja Międzynarodowa – PRINTMAKING CONGRESS maj 2010 – Thessaloniki, Grecja; Digital media and its influence on creating visual message in graphic art. Uniwersytet w Nitrze, Słowacja 2011; Warsztaty w ramach artystyczno–teoretycznego projektu: Od grafiki warsztatowej do mediów cyfrowych – doświadczenie pokoleniowe artystów przełomu XX i XXI wieku. Twórczość – refleksja – prezentacja. Scenariusz warsztatów graficznych: Wobec warsztatu – idea procesu formy obrazu w kontekście nowej tożsamości i ontologii obrazu wizualnego określonego przez kod cyfrowy. Processing jako kreatywne narzędzie w ramach software – artu. – 2011; DEBATA : „Obraz fotografii w Europie Środkowej – Perspektywa multimedialna” w ramach 1 Wyszehradzkiego Projektu Wymiany Artystyczno – Naukowej „W Stronę Obrazu – Fotografia w Europie Środkowej” 2012–2013 – DEBATA.

  3. studied Tourism at the Academy of Physical Education in Krakow and at post-graduate studies in Cultural Management at the Jagiellonian University. She has worked for the Jewish Culture Festival Society since 1999. She is responsible for the idea, content, and executive aspects of festival events, collaboration with artists and lecturers, as well as financial reporting. She is also involved in planning and execution of the Festival logistics. At present she works as deputy director of the Festival.

  4. studied art history and English at the Jagiellonian University. In 2015 she received her doctoral degree in English literature and art history. Assistant professor at the Institute of Media Arts at the Pedagogical University of Krakow. Research interests: contemporary art, cultural geography, landscape studies, ecocriticism. Author of books: Na (nie) swojej ziemi. Tożsamość kulturowa i sztuka w Wielkiej Brytanii po 1945 (2016) and Englishness Revisited: Contemporary Literary Representations of English National and Cultural Identity (2019).

  5. studied at the Faculty of Industrial Design at the Academy of Fine Arts in Krakow. She specialises in visual communication, editorial graphics and typography. She works for cultural institutions, research institutions and companies. Her work was shown at numerous exhibitions in Poland and abroad. In 2011 together with Anna Węgrzyniak she founded NIE/BO DESIGN studio for graphic and product design. The company developed its own brand of furniture, lighting, accessories, products for children and animals. Since 2018 she works as an assistant at the Pedagogical University of Krakow, at the Department of Multimedia. She teaches design for Internet.

  6. associate professor of economics, economist and sociologist. She studied at the University of Economics in Krakow, as well as at universities in Brussels, Tilburg, Bilbao, and Loughborough. She works at the University of Economics in Krakow. Lecturer at post-graduate studies “Heritage Academy” organised by the International Cultural Centre and University of Economics in Krakow, and lecturer at numerous national and international didactic events dedicated to cultural heritage in Central Europe. In 2000–2009 senior specialist at the Institute for European Heritage of the International Cultural Centre in Krakow. Member of the Polish National Committee of ICOMOS. Laureate of the 2007 research prize of “Polityka” weekly – “Zostańcie z nami” scholarship for outstanding young scholars. Her research interests focus on cultural politics and economics of culture, particularly on the protection of cultural heritage, economic and social aspects of conservation, interpretation and management of cultural heritage, functioning of museums and the role of culture and artists in transformation of contemporary cities. She also investigates issues related to multicultural heritage of Central Europe and revitalisation of its degraded urban areas. Author and co-author of more than 80 peer-reviewed publications, including books Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny (2012), Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic (2017, with J. Działek) and volume Kazimierz. Środkowoeuropejskie doświadczenie rewitalizacji (2006), shortlisted in 2007 in the Jan Długosz Competition for the best book in the field of humanities.

  7. since 2012 assistant professor at the Institute of Geography and Spatial Management at the Jagiellonian University, at the Chair for Systems of Geographical Information, Cartography and Teledetection. Since 2016 editor-in-chief of Urban Development Issues at the National Institute for Spatial Politics and Housing. Author of 75 peer-reviewed academic publications (21 in English, including 14 in academic journals). Editor of 21 academic volumes (including Prace Geograficzne and Urban Development Issues journals, and monographic studies Miasto w badaniach geografów, Zrównoważony rozwój – wyzwania globalne) and textbooks (editor of an 11–volume textbook for teachers Przyroda z PINaP. Program innowacyjnego nauczania przyrody dla szkół ponadgimnazjalnych z obudową dydaktyczną). Research interests: dynamics and directions of transformation of urban space and human spatial behaviours. Author of cartographic studies based on graffiti mapping (football map of Krakow, atlas of Krakow’s street art). Co-author of boards for Atlas fotointerpretacyjny. Editor in social media.

  8. social geographer and sociologist, assistant professor at the Institute of Geography and Spatial Management at the Jagiellonian University. Author and co-author of several dozen monographic studies and academic papers. Research interests: artists and art in urban space, artistic and creative quarters, social functions of cultural institutions and cultural heritage. Contributor in a research project of the National Science Centre (2013–2017) on the socio-economic determinant and implications of artistic practice in post-socialist cities, which culminated in a 2017 publication (co-authored with M. Murzyn–Kupisz) Artyści w przestrzeni miejskiej Krakowa i Katowic.

  9. historian, photographer, graphic artist, Krakow tourist guide and pilot. Studied at the Faculty of Philosophy and History at the Jagiellonian University. In his work he combines the passion for photography with graphic design. His practice involves cover and layout design, typography, typesetting, photo edition and photo-journalism. Author of editions of numerous historical, geographical and maritime maps. In 1996–2002 editor and graphic designer for Multimedialna Encyklopedia Powszechna, Wielka Historii Polski, Popularna Encyklopedia Powszechna published by FOGRA, where he worked as editor, researcher, and photo editor. From 2002 to 2014 he worked as photo editor and graphic designer for GÓRY magazine, where he was responsible for the editing process of the magazine, design of layout and typesetting, as well as photo edition of photographs and maps. Co-author of special issue of Fotoedycja dedicated to mountains and rock-climbing photography. He worked on typesetting of books, guides, and promotional materials. Since 2003 he has collaborated with Wydawnictwo Literackie, Pascal, Avalon, WSiP, Świat Książki, and Institute of National Memory. For Pascal and Avalon he designed layouts and covers of several dozen titles of academic publications, fiction, and hobby books.

Recognising the cultural significance of Kazimierz district – listed as a UNESCO World Heritage Site – and the need to preserve its tangible heritage, Digital Kazimierz seeks to provide an archive of its recent visual history than spans the last 30 years. The project responds this way to the observed growing commercialisation and harmful gentrification of the district, as well as attendant loss of the specific climate and atmosphere of this place.
Digital Kazimierz seeks to examine the visual identity of Kazimierz district – the notions of the picturesque, originality, individuality, climate, character etc.; collected archives demonstrate its uniqueness and powerful expression; they present the recent history, the richness and diversity of the past visual cultural heritage of the place. Archive materials are presented as a geomap that illustrates the subsequent stages of development and transformation of particular places. The platform records and presents social, economic, and cultural processes, including those involving visual heritage.

Organizer:


Partners: